Finans Kontrol Merkezi,Paranın ve gücün merkezi!!!

Finans Kontrol Merkezi,Paranın ve gücün merkezi!!!
Finansal Yönetim ve Eğitimler ile yurtiçinde ve yurtdışında çözüm ortağıyız.

Yönetim Desteklerimiz

 • Finansman çözümleri
 • Yurt dışı kaynaklı kredi temini
 • Bankalarla oluşan problemlerin çözümü
 • Mevcut teminatları güncellemek
 • Yeni yatırım süreçleri yönetimi nakit finansman
 • Dış ticaretin finansmanı
 • Müşteri istihbaratı
 • Düşük faiz ile kredi ,
 • Tarım Kredileri ve Devlet Teşvikleri
 • Hibe,Teşvik,Destek
 • Tedarikçi Analizi
 • İstihbarat ve Mali Analiz
 • Sektör ve Pazar Analizi, müşteri araştırmaları
 • Eğitim (Bilanço Analizi,Dış Ticaretin Finansmanı)

6 Temmuz 2014 Pazar

Orta Gelir TuzağıSon 5-6 yıldır , Türkiye'nin   kişi başına düşen milli geliri,  10 bin dolar seviyesinde.Kişi başına düşen milli gelirde artış sağlanamıyor.Bu duruma “Orta gelir tuzağı” deniyor.Yüksek gelir seviyesine ulaşmak için yükseliş  trendi yakalanamıyor.
Fakirlikten orta halli seviyeye yükselmek  daha kolay,  orta hallilikten yüksek gelir seviyesine ulaşmak daha zor oluyor.


Fakir ülkelerin,ücret seviyesinin  düşük olması sebebiyle orta gelir seviyesine daha kolay ulaşılıyor.
Orta gelir seviyesine ulaşldıktan sonra ,ücretler yükselmiş oluyor.Kısır döngü başlıyor.


2023 yılı için hedeflenen  yüksek gelir grubuna "kişi başı 25,000 usd milli gelire" ulaşmak çok kolay görünmüyor.


Bu durumdan kurtulmanın  en etkili 1. çözümü ,ileri teknoloji üretebilmek (çünkü yüksek katmadeğer sağlıyor), 2. çözümü  ise ithal ikamesidir.Çünkü ithal edilen ürün satın alındığında ,içinde ARGE maliyetini de barındırıyor. Ülkemizde Arge yatırımlarının özendirilmesi gerekiyor.


Son dönemde bu konuya ilişkin çalışmalar başlatıldı .Türkiye'de üretilmeyen ve ithal edilen ürünlerin G.T.İ.P (Gümrük tarife istatistik pozisyonları ) detayları  inceleniyor. İthal edilen bu ürünleri iç piyasada üretmek için ,  hangi firmalarımızın  kapasite ve yeterliliklerinin olduğu sektör bazında araştırılıyor.Tespitler sonucunda  firmalar ile irtibat sağlanarak, iç piyasada üretim başlatılması hedefleniyor. ( Bu durum aynı zamanda cari açığın düşürülmesini de hedeflemektedir)


Firmaların ARGE  yatırımlarını artırmaları için  Ekonomi Bakanlığı önderliğinde kümelenme çalışmaları yapılıyor.Firma bazlı eğitim veriliyor.İçinde bulunduğumuz durum son derece önemseniyor ciddi çözüm süreçleri üretiliyor.


Ar-ge yatırımlarının  MARKA'laşma ile birlikte desteklenmesi gerekiyor.Markalaşma destekleri henüz tam kıvamına ulaşmış değil.Desteklere ilişkin meblağlar nispeten küçük kalıyor.Ayrıca sadece ürünlerin değil, kentlerin de markalaşması gerekiyor. Her kentin bir logosunun olması gerektiğini düşünüyorum.Kentlerin markalaşması  , Şirketlere ve bireylere örnek teşkil edecektir.Bu sayede  toplumsal kültür oluşabilecektir.Bu durum makrodan mikroya markalaşmayı özendirme imkanı sağlayacaktır.


YERLİ MALI HAFTA'larının tekrar başlatılması,  toplumda yeni bir heyecan yaratabilir.
Üretim büyümenin temelidir.Konusu  ne olursa olsun. Hizmet , sanayi,teknoloji ,tasarım vs. Yeter ki amacımız üreterek büyümek olsun.
Google yerine, yerli arama motorlarının oluşturulması, facebook gibi yeni ve yerli  bir   sosyal ağ yaratılması için yarışma başlatılması  gibi örnekler oluşturulabilir.
Heyecan veren ,küçük adımlar ama büyük sonuçlara ihtiyacımız var !!!