Finans Kontrol Merkezi,Paranın ve gücün merkezi!!!

Finans Kontrol Merkezi,Paranın ve gücün merkezi!!!
Finansal Yönetim ve Eğitimler ile yurtiçinde ve yurtdışında çözüm ortağıyız.

Yönetim Desteklerimiz

 • Finansman çözümleri
 • Yurt dışı kaynaklı kredi temini
 • Bankalarla oluşan problemlerin çözümü
 • Mevcut teminatları güncellemek
 • Yeni yatırım süreçleri yönetimi nakit finansman
 • Dış ticaretin finansmanı
 • Müşteri istihbaratı
 • Düşük faiz ile kredi ,
 • Tarım Kredileri ve Devlet Teşvikleri
 • Hibe,Teşvik,Destek
 • Tedarikçi Analizi
 • İstihbarat ve Mali Analiz
 • Sektör ve Pazar Analizi, müşteri araştırmaları
 • Eğitim (Bilanço Analizi,Dış Ticaretin Finansmanı)

29 Kasım 2014 Cumartesi

Türkiye'de risk YönetimiRisk Yönetimi


Şirketlerde risk yönetimi için , öncelikle olaya bağlı riskleri tanımlamak gerekiyor


Pazar Riski(Oran ,Fiyat ve Endeks risklerini içerir)
Lİkidite Riski
Operasyonel Risk
Kredi Riski
Hukuksal Risk


Her departmanın ilgili risk grubu ile eşleştirilerek ŞİRKET RİSK HARİTASI çıkarılması önemli.
Ülkeyi de bir şirket bilançosu gibi düşünürsek ,


Günümüz Türkiye'si RİSK grubu,


Politik Risk
Jeopolitik Risk
Ekonomik Risk olarak ayrışıyor.


Önümüzde seçim dönemi olsa bile,  yabancılar açısından politik açıdan risk olmadığı satın alınmış görünüyor.Bu durum para hareketliliğinin yok hızlı değişmeyeceğine yönelik bir işaret.


Jeopolitik duruma bakıldığında komşularımızın ekonomik verileri örneğin , Yunanistan'da devam eden mali kriz, Rusya'nın üst üste negatif büyüme beklentisinde bulunması yada iç savaşı aktif olan komşular dikkate alındığında Türkiye %3-%4 büyüme öngörüsü ile çevresine göre göreceli olarak daha iyi durumda.


Ekonomik Risk Yönetimi bizim ilk başlığımız olmalı.
STAGFLASYON .=Enflasyon+Durgunluk .Hem Enflasyon ist ortamda bulunan ama enflasyonist ortamın tersine  Durgunluk yaşayan Türkiye için uygulanan  Tedbirler , Makro ihtiyati politikalar deyimi ile gündemimize yerleşiyor.Bugün, finansal sistemde (bankalar, sigorta şirketleri, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve diğerleri) ortaya çıkabilecek riskleri denetlemek ve düşürmek amacını güden bu  makro ihtiyati önlemleri ,ticari şirketlerin kendi risk yönetimlerini yapabilmeleri için iyi takip edilmeleri gerekiyor.